explore:

Capek, M., J. Hladil, and J. Sedivy. 1982. Zoznam Blanokrídlych parazitov (Hymenoptera) Dochovanych z Hmyzích Hostitel’ov Cast VI. Entomologické Problémy 17:325-370.

Taxa (in this database) described in this work: