explore:

Lukás, J. 1992. Blanokrídlovce státnej prírodnej rezervácie devínska Kobyla a Sandberg – cast 3 (Hymenoptera: Stephanoidea, Evanioidea, Trigonaloidea). Entomofauna Carpathica 4, 1: 4-7. [in Czech]

Taxa (in this database) described in this work: