explore:

Mani, M. S. and A. Muzaffer. 1943. Studies on Indian parasitic Hymenoptera III. – descriptions of some new and records of some known Evaniidae. Indian Journal of Entomology 5: 1-28.

Taxa (in this database) described in this work:

Evania hunteri, Evania mackenziei, Evania mukerjii, Parevania kasauliensis, Prosevania euerythrothorax, Prosevania fletcheri, Prosevania nongpohensis, Prosevania palniensis, Prosevania pandai, Prosevania parerythrothorax, Prosevania pyrrhosomoides, Prosevania sidapurensis